nom
Tarde Gris
sinònim
Evening Light, DOTtar.
obtentor
Simó Dot
any
1966
R o T
HT
color
Lila banyat de gris ( viola cobalt amb reflexes blau agerato)
 
port / alçada
Arbust
flor
Dobles, 25 pčtals, grans, poncelles apuntades
floració
Continuada
olor
Molt olorosa
fulles
Fullatge fosc
origen
(Sterling Silver X Intermezzo) X (Sterling Silver X Simone)
característiques sigulars
Creixement dret
altres consideracións
Plantació roserar de Dot i de Camprubí, 2011
bibliografia
LD-mcf10,JD