nom
Friné
obtentor
Simó Dot
any
1961
R o T
HT
color
Carmí cobert de vermell maduixa
 
flor
Doble, 35 pètals, ben formada
olor
Fragància moderada
origen
Lila Vidri X (Soraya X Vigoro)
característiques sigulars
Creixement vigorós
bibliografia
mcf,mcf10