nom
Dr. Ferrandiz
obtentor
Camprubí
color
Vermell atoronjat fort
 
port / alçada
Arbust
flor
Poncelles originals
característiques sigulars
Creixement vigorós i sa
utilizació
Jardí
bibliografia
C - MCF10