nom
Villa de Sitges
obtentor
B. Munné
any
1930
R o T
HR
color
Color rosa inglentina, sombrejada de salmó
 
port / alçada
Arbust molt vigorós i de gran desenvolupament
origen
Frau Karles Druschki X Mme. Eduoard Herriot
bibliografia
RE