nom
Marquesa de Urquijo climbing
obtentor
M. Comes
any
1954
R o T
CL sarmentós
color
Color groc indià, lleugerament sombejat de taronja i fortament tintat de vermell a l'exterior
 
port / alçada
Arbust molt atraient per la seva extraordinària vigorisitat
flor
Ponzella apuntada, de flors grans
floració
Molt florí­fer
olor
Lleugerament perfumat
origen
És una mutació del roser del mateix nom i conserva idéntiques caracterí­stiques
bibliografia
RE