nom
Embajador Lequerica
obtentor
Eugenio Fojo, La Florida
any
1962
R o T
HT
color
Maduixa rosa amb els revers maduixa, groc a la base que passa a vermell maó a la vora
 
flor
Gran, 30 pètals, poncella apuntada
característiques sigulars
Creixement vigorós