nom
Campanel∑la
obtentor
Simů Dot
any
1987
R o T
HT climbing
color
Rosa lilůs
 
port / alçada
Trepador
característiques sigulars
Sarmentůs
bibliografia
LJD