nom
Girona
obtentor
Pere Dot
any
1936
R o T
HPernetiana
color
Del vermell fosc al rosa difuminat de groc or
 
port / alçada
Arbust
flor
Doble, 30 pčtals, alta i centrada, ben formada, gran
olor
Molt olorosa (damask)
fulles
Verd brillant
origen
Li Burés X Talismán
característiques sigulars
Vigorós, creixement dispers
altres consideracións
Plantació roserar de Dot i de Camprubí, 2011
bibliografia
RE-LD,mcf10