nom
Profesor Pañella
sinònim
Simó Dot
any
1988
R o T
HT
color
vermell fosc (granat)
 
flor
gran
utilizació
4.3.3