Logo de l'entitat

Organització de l'entitat

   
 
 

 

L’entitat està formada per més de 70 socis i sòcies. L’Assemblea General de socis és l’òrgan màxim de decisió de l’entitat i és qui escull els membres de la Junta Directiva.

L’actual Junta Directiva està formada per les persones següents:

- Presidenta: Pilar López
- Vicepresident primer: Josep Armengol
- Vicepresident segon: Jaume Garcia
- Secretaria: Àngels Granell
- Tresorer: Francesc Borràs
- Vocal: Joana Caba
- Vocal: Ricard Romagosa
- Vocal: Francesc Garcia
- vocal: Agustí Gasulla

Per la bona marxa de l’Associació s’han creat sis grups de treball:

  • Espai de conreu al Parc Torreblanca
  • Cursos, Tallers i Conferències
  • Exposicions i concursos
  • Divulgació i recerca
  • Comunicació i web
  • Esdeveniments

Cadascun dels grups de treball està integrat per diferents socis i sòcies que són els que elaboren propostes d’activitats del seu àmbit i són els responsables de l’organització i desenvolupament de les activitats i projectes endegats.

 

 

amicsdelesroses@santfeliu.net | C/ Vidal i Ribas, 23-25 | 08980 Sant Feliu de Llobregat | Telèfon 93 685 32 42 | Fax 93 632 72 19